Иван Златковић: Ка поетици смеха (хумор у српској усменој прози)

Књижевност и језик - књига 52

ISBN: 978-86-84885-77-9

О књизи

Сложеност категорије хумора (комике и смеха) и различити приступи одражавају се на сваки вид истраживања овог феномена. Међутим, ма колико били релативни и субјективни, разни типови хумора ипак представљају битно жанровско упориште различитих усмених прозних облика. Комика или елементи комике својствени су за шаљиве приче, шаљиве новеле, део анегдота, посебан тип басне, за приче о животињама, опсцене приче, вицеве, шале. Елементи комичног нису подједнако заступљени у свим овим жанровима, а постоје и у другим наративним облицима (бајка, легендарна прича, предање), као и међу краћим говорним формама (питалица, загонетка, пословица).