Драгана Вукићевић: Писмо и прича

Библиотека Књижевност и језик - књига

ISBN: 978-86-84885-11-3

О књизи

Српска реалистичка приповетка и фолклорна традиција.

Драгана Вукићевић се у својој студији суочила с крупним научним задацима: на једној страни опсежна примарна грађа (ауторска приповијетка и фолклорна традиција), на другој обимна научна литература… Уз редовну систематизацију огромне грађе на границама двију области културе, класификацију појединих аспеката књижевних дјела, аналитичке захвате који ће се одразити на тумачење кључних својстава приповиједачких текстова (нпр. мотивација, јунак, приповиједач), исцрпљивање задате теме у оквирима досљедног поступка, остварен је изузетан допринос историји српске књижевности епохе реализма и дат методолошко-теоријски образац за један аспект изучавања књижевне традиције.

Извод из рецензије проф. др Душана Иванића