Драгана Вељковић Станковић: Комуникативни приступ у настави српског језика

Библиотека Књижевност и језик - књига 46

ISBN: 978-86-84885-61-8

О књизи

Књига Комуникативни приступ у настави српског језика, сачињена од једанаест (понешто измењених и/или прилагођених) чланака објављених у периоду од 2007. до 2012. године, резултат је ауторовог бављења актуелним питањима наставе српског језика и настојања да се мултидисциплинарна основа методичке парадигме прошири вредним постигнућима прагматике. Значај сврховите прожимности ових двеју наука јесте једновремено повећање лингвистичке и комуникативне компетенције ученика, јачање мотивационих механизама, а тиме и изграђивање свести о важности овладавања знањима из матерњег језика, која су темељ културног и свеколиког друштвеног напретка.