Драгана Мршевић-Радовић: Фразеологија и национална култура

Библиотека Књижевност и језик - књига 26

ISBN: 978-86-84885-28-1

О књизи

Књига Фразеологија и национална култура ауторке Драгане Мршевић-Радовић обогатила је нашу лингвистичку литературу, посебно област фразеологије српског језика, у којој је, рекли бисмо, по први пут на једном месту изложена исцрпна анализа великог броја фразеолошких јединица и представљен начин на који се реални свет одражава у фразеологији српског језика. Већ својим дводелним насловом, као (1) фразеологија и (2) национална култура, књига наговештава истраживачки карактер фразеологије као предмета лингвистичких истраживања који је у анализи неодвојив од других друштвених феномена: културолошких, етнографских, историјских, филозофских и др. Књига је настала на основу вишегодишњег ауторкиног истраживања проблема фразеологије српског језика у коме је, као важан аспект анализе, ауторка користила знања о култури и прошлости српског и других, пре свега словенских, народа…