Модел одржавања 65. Републичког зимског семинара (анкета)

Поштоване колеге, 65. Републички зимски семинар ће се одржати 10, 11. и 12. фебруара 2024. године. Са жељом да га што боље организујемо и омогућимо што већем броју колега да учествују, молимо вас да попуните анкету на основу које ћемо моћи да проценимо број колега које желе да присуствују семинару онлајн. Организација семинара коме можете присуствовати и физички и онлајн је сложена и скупа, те нам је важно да добијемо информацију на основу које ћемо донети одлуку о томе да ли је овај модел одржавања семинара сврсисходан.

699
Модел одржавања 65. Републичког зимског семинара

На који начин сте заинтересовани за учешће на 65. Републичком зимском семинару?

Хвала Вам што сте учествовали у анкети!