Нови изборни предмет у основним школама: Српски као страни језик

На Иницијативу за увођење изборног програма Српски као страни језик Друштва за српски језик и књижевност Србије, Министарство просвете је изменама и допунама правилника о плану наставе и учења увело…