ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ РЕШЕЊА ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ | СРЕДЊА ШКОЛА

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Питање 14.

Тачан одговор је под а)