Март – месец српског језика: СРПСКО-ГРЧКЕ ВЕЗЕ КРОЗ РЕЧИ И ФРАЗЕ

Март – месец српског језика: СРПСКО-ГРЧКЕ ВЕЗЕ КРОЗ РЕЧИ И ФРАЗЕ

Уторак, 28. март 2023, 13.00–14.00 // Филолошки факултет, сала 34

Учесници: др Анка Рађеновић и др Ивана Милојевић, доценти Филолошког факултета Универзитета у Београду

Увиђањем сличности и разлика између српског и грчког, као два лингвистички несродна језика, овим предавањем приказаћемо њихове лексичке и фразеолошке везе. Како су речи и фразе у најширем смислу огледало културе у којој се језик говори, сместићемо их у лингвокултуролошки контекст у ком ћемо се дотаћи извесних језичких митова, међусобних утицаја и преплитања, као и њихове употребне вредности. Примерима из свакодневног живота илустроваћемо присуство грчких језичких елемената у српском језику и указати на културолошке елементе који спајају грчку и српску језичку заједницу, али и на оне који их чине страним и необичним једну другој.