Март – месец српског језика: НА СЛОВО, НА СЛОВО… П – ПАРОНИМИ, ПРАВОПИС И ПОЛЕМИКА

Март – месец српског језика: НА СЛОВО, НА СЛОВО… П – ПАРОНИМИ, ПРАВОПИС И ПОЛЕМИКА

Уторак, 7. март 2023, 13.00–14.00 Задужбина Илије М. Коларца // Сала Јосиф Панчић

Учесници: др Валентина Илић и др Весна Николић, доценти Филолошког факултета Универзитета у Београду, мср Ненад Крцић, асистент Филолошког факултета Универзитета у Београду

Предавање покрива три теме из савременог српског језика – једну из области лексикологије, другу из области правописа и трећу из области стилистике. Лексиколошка тема тиче се пре свега лексичке норме и њеног места у претходним издањима Нормативне граматике у поређењу са издањем из 2022. године, при чему је акценат на паронимима, као речима које слично звуче и слично значе и код којих чак и изворни говорници често имају недоумице и греше при њиховој употреби. У питању су веома актуелни примери попут епидемијски – епидемиолошки, психички – психолошки и сл.Правописна тема посвећена је дублетима у Речнику уз Правопис српскога језика Матице српске. Приказују се дублетне форме на свим језичким нивоима и указује на фазичну еластичност норме српског књижевног језика. Откуда дублети, да ли су нам потребни у толиком броју и морамо ли их све знати – нека су питања на која се пружају одговори. Стилистичка тема ће осветлити неке занимљиве језичке и стилске одлике полемике, као што су полемички услов, полемичко или, реч-окидач, неки типови полемичке аргументације, те фигуре попут дисфемизма и разних облика ироније.