ДОПУНА КЉУЧА ЗА ОКРУЖНИ НИВО ТАКМИЧЕЊА КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА ЗА ОШ

СЕДМИ РАЗРЕД

19. питање

Ако је написано „описивање (екстеријер)“ или „дескрипција (екстеријер), признаје се.

ОСМИ РАЗРЕД

18. питање

Признаје се и : „б, в“ и „б, в, г“