СПУШТАЊЕ ПРАГА ПРОЛАЗНОСТИ НА ОКРУЖНИ НИВО ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Друштво је донело одлуку да се због мотивације ученика праг спусти на 14 бодова и за седми и за осми разред.

За трећи и четврти разред средње школе праг пролазности је спуштен на 14 бодова.

Такође, ови ученици добијају диплому за треће место од организатора општинских такмичења.