Програм 64. Републичког зимског семинара

ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

64. ТРАДИЦИОНАЛНИ РЕПУБЛИЧКИ ЗИМСКИ СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ (НАСТАВА ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ И МОДЕРНОГ ПРИСТУПА)

28, 29. и 30. јануар 2023. године

Субота, 28. јануар 2023.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

09.00–09.30 Пријављивање (евидентирање) учесника и дељење семинарског материјала (котизацијски пакет)

09.30–10.00 ОтварањеСеминара

  • Поздравна реч председника Друштва (проф. др Весна Ломпар)
  • Поздравна реч декана Филолошког факултета (проф. др Ива Драшкић Вићановић)
  • Поздравна реч представника Министарства просвете Републике Србије

10.00–10.45 Акценатска компонента говорне културе(проф. др Јелица Јокановић Михајлов)

11.00–11.45 Јаков Игњатовић и српска књижевност (поводом два века од рођења)(проф. др Горан Максимовић)

12.00–12.45 О генези приповедака Иве Андрића (анализа примера) (проф. др Зорица Несторовић)

13.00–13.45 Додела награда ученицима и наставницима

  • Додела награда ученицима и наставницима: најбољи средњошколски писмени задатак, литерарне секције, лингвистичке секције, листови и часописи основних и средњих школа, најбоља методичка припрема
  • Додела признања заслужним наставницима за 25 година такмичења литерарних секција

14.00–15.00 ПАУЗА

РАД У СЕКЦИЈАМА

15.00–15.45 Секундарна дидактичка средства у настави српског као нематерњег језика (проф. др Весна Крајишник)

15.00–15.45 Пројектно учење кроз примере добре праксе (др Мирјана Стакић Савковић)


16.00–16.45 Предлог огледног часа: ликовна уметност у обради основних одлика барока (мср Јана Петровић)

16.00–16.45 Кроз историју српског језика и писма: рашчитавање записа на зидовима манастира (мср Олга Богуновић)


17.00–17.45 Могућности и предности употребе најновијег омладинског жаргона у настави (др Биљана Бранић Латиновић)

17.00–17.45 Мотивисање ученика за читање књижевних текстова о колективним страдањима увидом у (интермедијалне) садржаје културе сећања (мср Милан Вурдеља)


18.00–19.00 ОКРУГЛИ СТО: Актуелна питања образовне реформе у Републици Србији

Недеља, 29. јануар 2023.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

10.00–10.45 Неговање родољубивих осећања у настави српског језика и књижевности (проф. др Валентина Питулић)

11.00–11.45 Однос префиксације и композиције у настави српског језика (проф. др Сања Ђуровић)

12.00–12.45 Историјски пут српске приповетке (проф. др Михајло Пантић)

13.00–13.45 Разговор с писцем (са Матијом Бећковићем разговор води проф. др Радивоје Микић)

14.00–15.00 ПАУЗА

РАД У СЕКЦИЈАМА

15.00–15.45 Кад обрнем ћурак наопако (другачији начини за планирање и организацију наставе) (Марина Панић)

15.00–15.45 Све је само симбол што ти види око (обрада песама српске модерне) (Маријана Николић)


16.00–16.45 Настава српског језика као страног у новим околностима (мср Никица Стрижак)

16.00–16.45 Истраживачко читање и медијска писменост у интерпретацији романа М. Булгакова „Мајстор и Маргарита” (доц. др Виолета Кецман)


17.00–17.45 Формативно оцењивање у настави српског језика и књижевности (Никола Настић)

17.00–17.45 Пројектна настава од традиционалног ка модерном (Оливера Потић)


18.00–18.45 Представљање дела активности Друштва у 2022. години

  • Представљање издања Друштва: књиге и часописи (проф. др Вељко Брборић)
  • Представљање резултата рада Интеркатедарских србистичких конференција у Тршићу (проф. др Бошко Сувајџић, проф. др Александар Милановић)
  • Представљање радионица у склопу курсева Језичке промене у говору младих и Тумачење књижевног дела, одржаних у Тршићу, за ученике основних и средњих школа(проф. др Славко Петаковић, Невена Милосављевић и Ивана Васиљевић)

Понедељак, 30. јануар 2023.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

10.00–10.45 Граматички род у дијахронијској перспективи (проф. др Виктор Савић)

11.00–11.45 Куда иде српска славистика данас (проф. др Рајна Драгићевић)

РАД У СЕКЦИЈАМА

12.00–12.45 Развијање међупредметних компетенција у настави и учењу српског језика и књижевности (мср Данијела Ковачевић Микић)

12.00–12.45 Лексичка поља у популарној музици или шта слушају наши ученици (мр Зорица Ивановић)

13.00–13.45 Учење кроз игру – примена НТЦ система учења у настави српског језика и књижевности (Теа Топић Лаништанин)

13.00–13.45 Друштвене мреже, медији и прозодијска норма у гимназијама и средњим стручним школама (мср Милена Стојановић)

14.00 Годишња скупштина Друштва

НАПОМЕНА
Управа Друштва задржава право измене програма.