Спискови пласираних ученика на републички ниво такмичења | Књижевна олимпијада (ажурирано)

Након прегледања пристиглих тестова ученика са окружних такмичења, Ревизиона комисија је признала све што је у корист ученика, а није у нескладу са решењем задатака, посебно у трећој и четвртој години средње школе.

С обзиром на то да је најмање ученика са 20 поена у 2. и 4. разреду, Комисија је одлучила да се у та два разреда праг пролазности спусти на 17 поена. Код ученика којима је Комисија додала или одузела бодове, бодови су означени жутом бојом. Рад Ревизионе комисије је био отежан, јер су поједини окрузи слали недешифроване тестове, те вас молимо да тестове шаљете у складу са Правилником. За све грешке у списковима, пишите на мејл Друштва.