Подршка Иницијативи за увођење натпредметног статуса српског језика и књижевности СКД-а

Као репрезентативно удружење у култури, Српско књижевно друштво подржава иницијативу Друштва за српски језик и књижевност Србије за увођење натпредметног статуса српског језика и књижевности.

Квалитетно школско образовање када је реч о српском језику и књижевности представља основ за формирање правих читалаца и будућих писаца.