Програм 63. Републичког зимског семинара

НАСТАВА ЗА НОВО ВРЕМЕ (кључна знања из језика и књижевности за наставак школовања и свакодневни живот) 21, 22. и 23. јануар 2022. године Петак, 21. јануар 2022. 09.00–10.00 | Отварање…