ДОПУНЕ РЕШЕЊА СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА

ОШ

8. РАЗРЕД

9. Признаје се одговор синтагма у којој је реч “зора”

СШ

3. РАЗРЕД

6. Признаје се “авангарда”

10. Признаје се и “Али Хоџа”, “Али-Хоџа”

11. Признаје се “алитерација”