Допуне решења за општински ниво такмичења Књижевна олимпијада | ОШ и СШ

ИЗМЕНЕ ЗА ТЕСТ ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ КЊИЖЕВНЕ ОЛИМПИЈАДЕ

ОПШТИНСКИ НИВО

16. питање

Може дјевојка, девојка

18. питање

Може подвучено еп у речи епопеја

ИЗМЕНЕ ЗА ТЕСТ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ИЗ КЊИЖЕВНЕ ОЛИМПИЈАДЕ

ОПШТИНСКИ НИВО

2. питање

Може и женска рима

10. питање

Може (само) Коштана

14. питање

Може асонанца

ИЗМЕНЕ ЗА ТЕСТ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ИЗ КЊИЖЕВНЕ ОЛИМПИЈАДЕ

ОПШТИНСКИ НИВО

11. питање

Може (руски) формализам

19. питање

Може само “песма”.