Обавеза дежурања на такмичењима

Професори основних и средњих школа у Београду (и у другим срединама где нису обезбеђени дежурачи) који на такмичења српског језика и језичке културе и Књижевна олимпијада доводе своје ученике, обавезни су да дежурају током такмичења (у учионици у којој нису њихови такмичари).