Програм 62. Републичког зимског семинара

НОВИНЕ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

(од нових садржаја до нових начина на који се настава може изводити)

29, 30. и 31. јануар 2021. године

Петак, 29. јануар 2021.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

09.00–10.00

 • Отварање Семинара
 • Поздравна реч председника и потпредседника Друштва
 • Поздравна реч представника Филолошког факултета
 • Поздравна реч представника Министарства просвете, наукe и технолошког развоја Републике Србије
 • Проглашење награђених ученика за најбољи средњошколски писмени задатак инаставника за најбољу методичку припрему, као и за вођење литерарнихи лингвистичких секција, листова и часописа основних и средњих школа.

10.00–10.45 Фантастика, хорор и хумор у Петом лептиру Уроша Петровића (проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић)

11.00–11.45 Шта је правилно – ЈОвановић или ЈовАновић? – о акценту презимена – (др Рада Стијовић)

12.00–12.45 Место романа у систему српске књижевности 1950–2020. (проф. др Михајло Пантић)

13.00–13.45 О значењима глаголских времена у српском језику (проф. др Душка Кликовац)

14.00–14.45 О приповеткама Драгише Васића (проф. др Мило Ломпар)

15.00–15.45 Дијалекатски темељи генетске структуре српског језика (проф. др Михаило Шћепановић)

16.00–16.45 Борхес и постмодернизам (проф. др Јован Попов)

17.00–17.45 Хипонимија и паронимија у наставној теорији и пракси (проф. др Душанка Вујовић) 

18.00–18.45 Онлајн настава и УЧЕЊЕ (Катарина Алексић)

19.00–19.45 О функционалним стиловима у школским програмима (проф. др Илијана Чутура)


Субота, 30. јануар 2021.

РАДИОНИЦЕ

Напомена: У сваком термину понуђене су по две радионице, а бира се само једна.

Тако ће сваки наставник моћи да присуствује раду шест радионица.

10.00–10.45

 • Дијалекат у настави српског језика (Власта Ценић)
 • Настава српског језика и књижевности испред камере и иза ње (мр Весна Муратовић)

11.00–11.45

 • Мозаик метода у настави српске средњовековне књижевности (др Елизабета Каралић)
 • Игрице као наставно средство у настави српског језика и књижевности (Драгана Дејановић Ковачевић)

12.00–12.45

 • Школа 21. века ‒ јесмо ли кадри на страшном месту постојати? (мр Анђелка Петровић)
 • Љубав, смрт и снови у делу Е. А. Поа (мср Гордана Павловић)

13.00–13.45

 • Изазови у настави српског као нематерњег језика (проф. др Весна Крајишник)
 • Употреба дигиталних алата у настави српског језика и књижевности (Соња Марјановић)

14.00–14.45

ПАУЗА

15.00–15.45

 • Улога професора српског језика у овладавању методологије израде научног рада (др Биљана Бранић Латиновић)
 • Пројектна настава књижевности у дигиталном окружењу (мр Јелена Чолић)

16.00–16.45

 • Синхрони и асинхрони приступи у организацији пројектне наставе на даљину (Милан Петровић)
 • Од пергамента до слике са нета (почеци словенске писмености у свету дигитализације) (мср Наташа Распоповић)

17.00–17.45

Представљање издања Друштва: књиге и часописи (проф. др Вељко Брборић); Е-мисија (Марина Панић)

18.00–18.45

Разговор с писцем (са Весном Алексић разговор води проф. др Радивоје Микић)


Недеља, 31. јануар 2021.

РАДИОНИЦЕ

Напомена: У сваком термину понуђене су по две радионице, а бира се само једна. Тако ће сваки наставник моћи да присуствује раду четири радионице.

10.00–10.45

 • Инстаграм у настави српског језика (Јелена Братић)
 • Иновације у наставним програмима: паронимија у савременом српском језику (мср Весна Николић)

11.00–11.45

 • Блог као пример асинхроног учења у настави језика и књижевности (мр Зорица Ивановић)
 • Мотив страха у Андрићевим делима у наставном програму за основну и средњу школу (мр Наташа Будимир, др Ружа Перуновић)

12.00–12.45

 • Од прве бразде до прве плате ‒ повезивање традиције и савремености кроз књижевна дела (др Ружица Јовановић)
 • Медијска писменост у настави српског језика и књижевности (доц. др Виолета Кецман)

13.00–13.45

 • Интерактивност у настави на даљину ‒ примери и искуства (Олгица Спасојевић)
 • Литерарна секција у дигиталном окружењу (Ивана Ковачевић)

14.00–15.00

ПАУЗА

15.00–16.30

Годишња скупштина Друштва

НАПОМЕНА

Управа Друштва задржава право измене програма.

1 коментар

Затворено за коментаре