ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ТАКМИЧЕЊИМА

Обавештавамо вас да су сва такмичења у текућој школској години у плану.

Друштво за српски језик и књижевност Србије организатор је и реализатор седам такмичења:

1. Такмичење из српског језика и језичке културе

(Друштво за српски језик и књижевност Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Вукова задужбина)

2. Такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада”

(Друштво за српски језик и књижевност Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Карловачка гимназија)

3. Такмичење ученика из књижевности (најбољи писмени задатак)

(Друштво за српски језик и књижевност Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Задужбина „Доситеј Обрадовић”)

4. Такмичење литерарних секција основних и средњих школа

(Друштво за српски језик и књижевност Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Задужбина „Десанка Максимовић”)

5. Такмичење лингвистичких секција основних и средњих школа

(Друштво за српски језик и књижевност Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Вукова задужбина)

6. Такмичење за најбоље основношколске и средњошколске листове и часописе

(Друштво за српски језик и књижевност Србије, Задужбина Милоша Црњанског)

7. Такмичење из методике наставе српског језика и књижевности наставника основних и средњих школа

(Друштво за српски језик и књижевност Србије)

Такмичење из српског језика и језичке културе и Такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада” планирају се у овој школској години, а њихова реализација зависиће од епидемиолошке ситуације у нашој земљи. Друштво је послало свој Предлог календара такмичења Министарству просвете, науке и технолошког развоја, те се званични Календар такмичења очекује крајем календарске године.

Такмичење ученика из књижевности (најбољи писмени задатак) – теме за други школски писмени задатак биће објављене на сајту крајем октобра.

Када је у питању Такмичење литерарних секција основних и средњих школа, Такмичење лингвистичких секција основних и средњих школа, Такмичење за најбоље основношколске и средњошколске листове и часописе, Такмичење из методике наставе српског језика и књижевности наставника основних и средњих школа – заинтересовани наставници најуспешније радове својих ученика и своје (такмичење из методике) могу послати до 15. новембра 2020. године (у папирном облику) на адресу Друштва:

Филолошки факултет
Друштво за српски језик и књижевност Србије
(за такмичење лингвистичких секција /навести такмичење/)
Студентски трг 3
11000 Београд