ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ

Као и претходних година, овогодишње такмичење посвећено је обележавању важних јубилеја: 110 година од рођења Меше Селимовића, 90 година од рођења Драгослава Михаиловића, 160 година од рођења Војислава Илића и 110 година од смрти Лазе Костића.

Понуђене теме нису везане за поједини разред, већ наставници одлучују коју тему ће дати у ком разреду (у оквиру израде другог школског писменог задатка). Стручни активи бирају два (2) најбоља рада из школе и шаљу их Републичкој комисији Друштва (у оригиналним свескама за писмене задатке, као оцењене и прокоментарисане радове) до 15. децембра текуће године.

Теме:

  1. Одакле долази песма: „Међу јавом и мед сном“ Лазе Костића
  2. Дескриптивна поезија Војислава Илића
  3. Човек акције и човек контемплације у роману Дервиш и смрт Меше Селимовића
  4. Злочин и казна у роману Кад су цветале тикве Драгослава Михаиловића

Писмене задатке послати на адресу:

Друштво за српски језик и књижевност Србије
(Конкурс за најуспешније писмене задатке)
Студентски трг 3
11000 Београд