ДОПУНЕ РЕШЕЊА ЗА КЊИЖЕВНУ ОЛИМПИЈАДУ – ОШ и СШ – ОПШТИНСКИ НИВО

7. разред

7. питање: Изоставља се из бодовања.

9. питање: Изоставља се из бодовања.

ПРВО МЕСТО: 20, 19, 18 и 17 бодова

ДРУГО МЕСТО: 16 и 15 бодова

ТРЕЋЕ МЕСТО: 14 бодова

УЧЕНИЦИМА ЋЕ СЕ СВИ ТАЧНИ ОДГОВОРИ ПРИЗНАВАТИ И БОДОВАТИ (И ЗА 7. И ЗА 9. ПИТАЊЕ)

8. разред

14. питање: Прихвата се и уколико је ученик написао МЕТАФОРА.

20. питање: Прихвата се и уколико је ученик написао само презиме, дакле ГЕТЕ.

3. разред

4. питање: Изоставља се из бодовања.

11. питање: Прихвата се и уколико је ученик као одговор на питање о књижевној врсти написао ЛИРСКА ПЕСМА.

14. питање: Изоставља се из бодовања.

ПРВО МЕСТО: 20, 19, 18 и 17 бодова

ДРУГО МЕСТО: 16 и 15 бодова

ТРЕЋЕ МЕСТО: 14 бодова

УЧЕНИЦИМА ЋЕ СЕ СВИ ТАЧНИ ОДГОВОРИ ПРИЗНАВАТИ И БОДОВАТИ (И ЗА 4. И ЗА 14. ПИТАЊЕ)