Програм 60. Републичког зимског семинара

Петак, 01. фебруар 2019.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

08.30–09.30 Пријављивање (евидентирање) учесника и дељење семинарског материјала (котизацијски пакет)

09.30–10.00 Отварање Семинара

Поздравна реч председника Друштва (проф. др Зона Мркаљ)

Поздравна реч декана Филолошког факултета (проф. др Љиљана Марковић)

Поздравна реч представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

10.00–10.45 Српски глаголски облици под лупом (проф. др Милан Стакић)

10.45–11.30 Нема смрти, само књижевности (проф. др Александар Јерков)

11.30–12.15 Из српске интерпункције (проф. др Душка Кликовац)

12.15–13.00 Додела награда награђеним ученицима и наставницима: најбољи средњошколски писмени задатак, литерарне секције, лингвистичке секције, листови и часописи основних и средњих школа, најбоља методичка припрема

Додела специјалних повеља и захвалница заслужним наставницима и члановима Управе Друштва

13.00–13.30 Промоција издања Друштва (доц. др Ана Батас и доц. др Милан Алексић)

13.30–14.30 Културно-уметнички програм: Милунка Савић, хероина Првог светског рата

(Драмски студио Девете београдске гимназије „Михаило Петровић Алас”)

14.30–15.00 ОДМОР

15.00–16.00 РАД У СЕКЦИЈАМА

16.00–17.00 РАД У СЕКЦИЈАМА

Напомена: Свака секција ће бити поновљена у истој сали са истим предавачем. Тако ће сваки наставник моћи да прису­ствује раду две секције.

 1. Курс креативног писања у школи (проф. др Михајло Пантић)
 2. Визија небеског Јерусалима у Бећковићевој поеми Кад дођеш у било који град[могућност корелативне наставе] (проф. др Оливера Радуловић)
 3. Традиционални и иновативни видови у тумачењу романа Сеобе Милоша Црњанског (др Вукосава Живковић, мр Валентина Вукмировић Стефановић)
 4. Кључна реч као алатка у интертекстуалном повезивању књижевних дела (др Ружа Перуновић, мр Наташа Будимир)
 5. Како написати занимљив пројекат – размена идеја (мр Маја Анђелковић Шегуљев)
 6. Лингвистичка секција као ваннаставна активност и као пројектна настава (мср Марија Запутил и Јагода Жунић)
 7. Концептуализација словенског језика и писма у Хазарском речнику Милорада Павића: могућности функционалног повезивања наставе језика и књижевности на додатној настави у средњој школи (мср Стефан Милосављевић)
 8. Дигиталне мапе ума у настави књижевности (Марина Панић)
 9. Зоолексеме као поетички поступак у роману Сеобе Милоша Црњанског [функционални приступ повезивању наставе језика и књижевности] (Александра С. Јовановић)
 10. Творбени начини у српском језику – осврт на нова истраживања у српској дериватологији (Ана Мацановић)
 11. Аргументативни састав у настави писменог изражавања (мр Тина Поштић)
 12. Тематски кругови у настави књижевности за први разред средње школе (Мирјана Грдинић)
 13. Један дан у мојој дечјој соби” Светлане Велмар Јанковић у наставној интерпретацији (Наталија Лудошки)
 14. Позиција српског језика и књижевности у интегративној настави кроз драмску уметност као метод-изазов или замка (Јелена Стојиљковић и Ивана Милојевић)

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ

17.30–18.30        Представљање дела Владимира Табашевића у наставној пракси
Води: мр Растко Јевтовић (слушаоница 34)

17.30–18.30        Књижевно вече просветних радника који пишу за децу
Води: Власта Н. Ценић, ОШ „Вук Караџић”, Дољевац (слушаоница 33)

17.30–18.30        Песничко вече „Недремано перо”: Поезија проф. др Томислава Јовановића
Води: доц. др Мина Ђурић (сала 11)

Субота, 02. фебруар 2019.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

09.30–10.15 Отаџбина као бол и болест – Сербиа Милоша Црњанског (проф. др Јован Делић)

10.15–11.00 Нове реформе програма наставе и учења (Дејана Субић Милијић, заменик директора ЗУОВ-а)

11.00–11.15 Кратка пауза

11.15–12.00 Мртви – прави јунаци српске књижевности (проф. др Драган Бошковић)

12.00–12.45 Еротологија у настави књижевности (проф. др Драгана Вукићевић)

12.45–13.15 Пауза

13.15–14.00 Разговор с писцем (води проф. др Михајло Пантић)

14.00–15.00 Наступ славистичког хора „Лучинушка”

15.00−15.30 ОДМОР

15.30–16.30 РАД У СЕКЦИЈАМА

16.30–17.30 РАД У СЕКЦИЈАМА

Напомена: Свака секција ће бити поновљена у истој сали са истим предавачем. Тако ће сваки наставник моћи да присуствује раду две секције.

 1. Откуда преља на вилином бунару – живот једне српске лирске народне песме у времену и простору (проф. др Зоја Карановић)
 2. Трансмедијска анализа бајке (др Лидија Делић)
 3. Без књиге до књиге [ванпрограмски садржаји као мотивација за читање] (др Душица Мињовић)
 4. Лепо писање [визуелна писменост у настави] (др Јасмина Пивнички)
 5. Научна терминологија у српском књижевном језику 19. века (др Исидора Бјелаковић)
 6. Е-Twinning и настава књижевности (др Лидија Неранџић Чанда)
 7. Фреквенцијски речници књижевних дела (мр Зорица Ивановић)
 8. Роман Доротеј Добрила Ненадића у контексту новог програма наставе и учења (мср Александра Секулић)
 9. Тематска и пројектна настава у основној школи (Јасмина Станковић и Светлана Стевановић)
 10. Вршњачка едукација и укључивање локалне заједнице у обележавање значајних догађаја (Ана Милуновић)
 11. Неки примери пројектне наставе у основној школи (Наташа П. Кљајић, Саша С. Чорболоковић)
 12. Од драмског процеса до исхода [примењени театар] (Душан Благојевић)
 13. Рад са надареним ученицима и подршка талентима (Данијела Ковачевић Микић)
 14. Мали принц Антоана де Сент Егзиперија – дигитални час, (Сена Вукотић и Филип Вукотића)

18.00–19.00 Романтизирање у путујућој учионици (др Мирјана Стакић Савковић; слушаоница 33)

18.00–19.00 Вуков век (слушаоница 11)

1. Проф. др Бошко Сувајџић, Књига о Вуку

говоре др Миодраг Матицки, др Младен Весковић и аутор

2. Даница, годишњак Вукове задужбине

говоре др Миодраг Матицки и проф. др Бошко Сувајџић

3. Даница за младе

говори Данијела Ковачевић Микић

Недеља, 03. фебруар 2019.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

09.30–10.15 „Религиозни атеизам” у поезији Милоша Црњанског (проф. др Душко Бабић, директор Филолошке гимназије)

10.15–11.00Како (про)читати речи(проф. др Јасна Влајић Поповић, директор Института за српски језик САНУ)

11.00–11.45 Одбор за стандардизацију српског језика – двадесет година деловања (др Марина Спасојевић)

11.45–12.00 Кратка пауза

12.00–12.45 Црногорски говори у основици српског књижевног језика(проф. др Миодраг Јовановић)

12.45–13.30 Српски роман у 2018. години (Тамара Крстић)

13.30–14.00 Завршна реч и подела Потврда о учешћу на 60. РЗС

14.00 Годишња скупштина Друштва

НАПОМЕНА Управа Друштва задржава право измене програма.