Програм семинара Ка савременој настави српског језика и књижевности II у Новом Саду 1. децембра 2018.

Семинар ће бити одржан у Гимназији „Јован Јовановић Змај“

Учионица бр. 1

10.00–10.45 Проф. др Оливера Радуловић, Визија небеског Јерусалима у Бећковићевој поеми „Кад дођеш у било који град“

11.00–11.45 Проф. др Оливера Радуловић, Визија небеског Јерусалима у Бећковићевој поеми „Кад дођеш у било који град“

12.00–13.00 ПАУЗА

13.00–13.45 Проф. др Исидора Бјелаковић: Научна терминологија у српском књижевном језику 19. века

14.00–14.45 Проф. др Исидора Бјелаковић: Научна терминологија у српском књижевном језику 19. века

Учионица бр. 2

10.00–10.45 Проф. др Зона Мркаљ, Методологија израда задатака  за различите типове тестирања

11.00–11.45 Проф. др Зона Мркаљ, Методологија израда задатака  за различите типове тестирања

12.00–13.00 ПАУЗА

13.00–13.45 Проф. др Славко Петаковић, Културолошки аспекти (не)читања

14.00–14.45 Проф. др Славко Петаковић, Културолошки аспекти (не)читања

Уколико Вам школа плаћа котизацију, Друштво ће послати предрачун пошто попуните формулар који се налази овде.