Ново издање Друштва – Припремни задаци из књижевности – задаци за додатни рад ученика 7. и 8. разреда

Ново издање Друштва – Припремни задаци из књижевности – задаци за додатни рад ученика 7. и 8. разреда

Друштво за српски језик и књижевност Србије је припремило ново издање, књигу Припремни задаци из књижевности – задаци за додатни рад ученика 7. и 8. разреда. Ауторке су Невена Петровић и Оливера Станковић које раде у ОШ „Бранислав Нушић” у Доњој Трнави код Ниша.

Ова књига задатака је настала из потребе да се помогне ученицима да се што боље припреме за такмичење из књижевности. Књига прати програм такмичења из књижевности по предложеном редоследу Друштва за српски језик и књижевност из Београда – по месецима. Обухваћена су сва књижевна дела из програма и књижевнотеоријски појмови. Дата су и решења задатака.

Задацима је обухваћен програм за такмичење ученика седмог и осмог разреда. На крају разреда су и додатна питања у вези са делима која нису у програму, али се налазе у читанкама, као и одломци из књижевних дела за ове разреде. Као литература у припреми књиге су коришћене читанке свих издавача, као и различите енциклопедије и приручна литература.

Ова књига би требало да помогне и наставницима српског језика приликом припреме ученика за такмичење, али се може користити и за увежбавање и проверу знања из књижевности уопште.

Књигу можете поручити овде.