Програм 59. РЕПУБЛИЧКОГ ЗИМСКОГ СЕМИНАРА

Четвртак, 08. фебруар 2018.

 

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

09.00–09.30    Пријављивање (евидентирање) учесника и дељење семинарског материјала (котизацијски пакет)

09.30–10.00   Отварање Семинара

 • Поздравна реч председника Друштва (проф. др Зона Мркаљ)
 • Поздравна реч декана Филолошког факултета (проф. др Љиљана Марковић)
 • Поздравна реч представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

10.00–10.45   Српски књижевни језик од Вука до данас (проф. др Радоје Симић)

10.45–11.30    Црњански и Први светски рат (проф. др Мило Ломпар)

11.30–12.15   Неки резултати корпусне лингвистике у настави српског језика (проф. др Рајна Драгићевић)

12.15–13.00    Додела награда награђеним ученицима и наставницима: најбољи средњошколски писмени задатак, литерарне секције, лингвистичке секције, листови и часописи основних и средњих школа, најбоља методичка припрема

13.00–13.30    Промоција издања Друштва  (доц. др Ана Батас и доц. др Милан Алексић)

13.30–14.15   Културноуметнички програм

 

14.15–15.00    ОДМОР

15.00–16.00    РАД У СЕКЦИЈАМА

16.00–17.00    РАД У СЕКЦИЈАМА

 

Напомена:    Свака секција ће бити поновљена у истој сали са истим предавачем. Тако ће сваки наставник моћи да присуствује раду две секције.

 1. Креативна драма у настави српскогјезика (Наташа Стојиљковић)
 2. Откључавамо књижевна дела уз помоћ ИКТ-а (Марина Панић)
 3. Наставне и ваннаставнеактивности у тумачењу књижевног стваралаштва Иве Андрића у основној и средњојшколи (др Вукосава Живковић и Валентина Вукмировић Стефановић)
 4. Пропорције у настави српског језика и књижевности (СашаЧорболоковић и Биљана Никић)
 5. Поезија у поетици Јована Дучића (др Мирјана Стакић Савковић)
 6. Лингвокултурологија у настави српског језика и књижевности (мср Весна Николић)
 7. Развијање стилских компетенција ученика, на примеру новинске вести (Ненад Крцић)
 8. Називи животиња у настави лексикологије српског језика (др Слободан Новокмет)
 9. Прилагођавање наставе српског језика и књижевности ученицима са дислексијом и дисграфијом (Ивана Ковачевић)
 10. Електронска платформа Едмодоу настави српског језика и књижевности – забавна школа (Силвана Новаковић)
 11. Тумачење Сеоба у контексту Књиге Проповедника (др Оливера Радуловић)
 12. Градивне именице у уџбеницима српског језика (мср Дина Томић Анић)
 13. Пројектна настава као стратегија учења у оквиру предмета Српски језик и књижевност (др Данијела Ковачевић Микић)

17.30 – 18.30  Песничко вече: „Квадрат песника” (Бошко Сувајџић, Драган Бошковић, Малиша Станојевић, Саша Јефтић) – разговор води Александра Секулић (сала 11)

 

Петак, 09. фебруар 2018.

 

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

09.30–10.15    Стилистика у настави српског језика (проф. др Милош Ковачевић)

10.15–11.00    Прстенови Иве Андрића – о композицији Андрићевих романа (проф. др Јован Делић)

11.00–11.15    Кратка пауза

11.15–12.00    Вуков Српски рјечник као отворена књига (проф. др Бошко Сувајџић)

12.00–12.45    Дигитална хуманистика у настави српског језика и књижевности (доц. др Драгана Грујић и доц. др Гордана Ђоковић)

12.45–13.15    Пауза

13.15–14.00    Разговор с писцем (води проф. др Михајло Пантић)

 

14.00–15.00    ОДМОР

15.00–16.00    РАД У СЕКЦИЈАМА

16.00–17.00    РАД У СЕКЦИЈАМА

Напомена:    Свака секција ће бити поновљена у истој сали са истим предавачем.

Тако ће сваки наставник моћи да присуствује раду две секције.

 1. Схематски прикази у настави граматике, на примеру облика присвојних заменица (мср Данило Алексић)
 2. Српски језик као језик окружењаприлагођено раду са мигрантима (др Лидија Неранџић Чанда)
 3. Конкретизација песме „Итака” Ј. Бродског у настави (др Светлана Миловановић)
 4. Обрада епске народне песме у основној школи (проф. др Симеон Маринковић)
 5. Фолклорни елементи у делима српских романтичара (др Јасмина Пивнички и др Јасмина Јокић)
 6. О неким правописним проблемима у настави српског језика (мср Валентина Илић)
 7. Културноисторијски контекст хуманизма и ренесансе у настави књижевности (др Тања Ракић)
 8. Разредна и предметна настава књижевности: континуитет или прекид (доц. др Валерија Јанићијевић)
 9. Метод екстензивног читања у настави српског језика у основној школи (Јелена Ангеловски)
 10. Милош Црњански и светска књижевност у настави (др Мина Ђурић)
 11. Мотивисање ученика за читање и тумачење књижевног дела у настави (др Сузана Јовановић)
 12. Међупредметне компетенције кроз креативно писање (Биљана Миловановић Живак)

17.15–18.30   ОКРУГЛИ СТО: Нови програми наставе и учења у Републици Србији (слушаоница 33)

Учествују:

 • Весна Недељковић (Министарство просвете, помоћник министра)
 • Мр Златко Грушановић (директор Завода за унапређивање образовања и васпитања)
 • Дејана Субић Милијић и Јадранка Милошевић (Завод за унапређивање образовања и васпитања)
 • Ана Пејић (Завод за вредновање образовања и васпитања)

Води: проф. др Зона Мркаљ

 

Субота, 10. фебруар 2018.

 

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

 

09.30–10.15    Задаци који подразумевају „вербално резоновање” и њихова примена у настави (проф. др Весна Ломпар)

10.15–11.00    Градња моста и жртвени обред у роману На Дрини ћуприја Ива Андрића (проф. др Валентина Питулић)

11.00–11.45    Актуелни проблеми глаголског система српског језика – проблем префиксације (проф. др Душанка Вујовић)

11.45–12.30    Српски роман у 2017. години (проф. др Михајло Пантић)

12.30–13.15    Представљање сајта Друштва за српски језик и књижевност Србије (мср Милан Шиповац)

13.00 – 13.30  Завршна реч и подела Потврда о учешћу на 59. РЗС

14.00              Годишња изборна скупштина Друштва

 

НАПОМЕНА

Управа Друштва задржава право измене програма.