Програм 58. РЕПУБЛИЧКОГ ЗИМСКОГ СЕМИНАРА

Четвртак, 9. фебруар 2017.

 

9.00–9.30        Пријављивање учесника и дељење семинарског материјала

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

9.30–10.00      Отварање Семинара

 • Поздравна реч председника Друштва (проф. др Зона Мркаљ)
 • Поздравна реч декана Филолошког факултета (проф. др Љиљана Марковић)
 • Поздравна реч представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

10.00–10.45    Иво Андрић и савремена култура (проф. др Александар Јерков)

10.45–11.30    Преломна 1847. година из другог угла (проф. др Александар Милановић)

11.30–12.15    Актуелност правописних правила (проф. др Милорад Дешић)

12.15–13.15    Негујмо српски језик

13.15–14.00   Додела награда награђеним ученицима и наставницима: најбољи средњошколски писмени задатак, литерарне секције, лингвистичке секције, листови и часописи основних и средњих школа, најбоља методичка припрема

14.00–15.00    ОДМОР

15.00–16.00    РАД У СЕКЦИЈАМА

16.00–17.00    РАД У СЕКЦИЈАМА

НапоменаСвака секција ће бити поновљена у истој сали са истим предавачем. Тако ће сваки наставник моћи да присуствује раду две секције.

 1. Екстерно тестирање у основној и средњој школи, коаутори: Ксенија Миловановић и Ненад Мирић
 1. Како настају нове речи у српском језику, аутор:  мр Валентина Паровић
 1. Фразеологија у тестовима из српског језика са такмичења за средњу школу, аутор:  Маријана Богдановић
 1. Обука наставника на даљину за предмет Српски језик и књижевност, коаутори: Милорад Дашић, Марија Џаковић Илић и Драган Ђорђевић
 1. Поетичке и естетичке сродности Достојевског и Андрића, аутор:  проф. др Оливера Радуловић
 1. Вуков „Српски рјечник” у настави, аутор:  др Наташа Станковић Шошо
 1. Употребни видови „Збирке задатака из књижевности са књижевнотеоријским појмовима”,        коаутори:  др Александра Кузмић и др Мирјана Стакић Савковић
 1. Припрема ученика са развојним сметњама за полагање испита у вршњачком окружењу, аутор: Ивана Ковачевић
 1. Врсте атрибута уз девербативне именице на примеру књижевног текста Знакови поред пута, аутор: др Лидија Неранџић Чанда
 1. Употреба електронског корпуса у настави српског језика, аутор:  др Биљана Бранић Латиновић
 1. Интертекстуалност као мотивацијски поступак у анализи драме, коаутори:  др Вукосава Живковић и мр Валентина Вукмировић Стефановић
 1. Обредна лирика у настави, аутор:  др Јасмина Пивнички

 

Петак, 10. фебруар 2017.

 

ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА

9.30–10.15      Како проста реченица може бити сложена (проф. др Душка Кликовац)

10.15–11.00    Авангардна књижевна дела у настави (проф. др Предраг Петровић)

11.15 –12.00   Поетика детаља у приповеткама Антонија Исаковића (проф. др Виолета Јовановић)

12.00–13.00    Приповедачки поступак Петра Кочића (доц. др Милан Алексић)

13.15–14.00    Разговор са писцем

14.00–15.00    ОДМОР

15.00–16.00    РАД У СЕКЦИЈАМА

16.00–17.00    РАД У СЕКЦИЈАМА

НапоменаСвака секција ће бити поновљена у истој сали са истим предавачем. Тако ће сваки наставник моћи да присуствује раду две секције.

 

 1. Говорна култура у савременој настави – унапређивање усменог изражавања и комуникације као међупредметне компетенције, коаутори:  Станислава Арсић и Данијела Ковачевић Микић
 1. Сакрализација језика у поеми „Праху оца поезије” Матије Бећковића, аутор: др Душко Бабић
 1. Задаци из српског језика за ученике основне школе који наставу похађају по индивидуалном образовном програму (ИОП-у), коаутори:  Марија Марковић и Жељко Тешић
 1. Употреба е-алата у настави српског језика и књижевности – примери добре праксе, аутор:  Марина Панић
 1. О месту Елиотовог есеја „Традиција и индивидуални таленат” у наставном тумачењу поетичког односа традиционално–модерно на часовима књижевности у средњој школи, аутор:  мср Јелена Журић
 1. Јеврејски синдром у роману Употреба човека Александра Тишме, аутор:  Ружа Перуновић
 1. Стилске вежбе као стилске игре у основној и средњој школи, аутор:  проф. др Симеон Маринковић
 1. О значењској слојевитости Сервантесовог Дон Кихота, аутор:  проф. др Славко Петаковић
 1. Вучило – долина магичних речи (видео-игрица за учење правописа и развијање језичке културе), аутор: Удружење грађана „Научи ме”
 1. О саставу предикатске реченице, аутор: др Јован Чудомировић
 1. Школски лист у функцији развијања компетенција ученика – пример из праксе, аутор: Наташа Турунташ
 1. Настава српског језика у дуалном образовању, аутор:  Данијела Васовић

 

17.15–18.30    ОКРУГЛИ СТО: Актуелна питања образовне реформе у Републици Србији

Учествују:

Мр Весна Муратовић (Министарство просвете),
тема: Стручно усавршавање и напредовање наставника из перспективе законске и подзаконске регулативе;

Мр Ана Пејић и Ката Симић Мишић (Завод за вредновање образовања и васпитања),
тема: Стандарди ученичких постигнућа и њихова сврховитост;

Др Јадранка Милошевић и Дејана Субић Милијић,
тема: Реформа наставних програма.

 

Субота, 11. фебруар 2017.

 

ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА

9.30–10.15        Стари српски речници у настави српског језика и језичке културе (проф. др Рајна Драгићевић)

10.15–11.00     Композиција као уметнички знак (симбол) у романима Иве Андрића (проф. др Милка Андрић)

11.00–11.45     Савремена књижевност за децу и младе у настави (парадокси курикулума) (проф. др Зорана Опачић)

11.45–12.30    Српски роман у 2016. години (проф. др Михајло Пантић)

12.30–13.30    Трибина поводом јубилеја часописа „Свет речи” (проф. др Милан Алексић)

Промоција издања Друштва (доц. др Ана Батас)

13.30–14.00    Завршна реч и подела Потврда о учешћу на 58. РЗС

14.00               Годишња изборна скупштина Друштва