Обавештење у вези са календарима такмичења

Календари такмичења за основну и средњу школу објављени су на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја пре почетка такмичења. Постоји више преклапања такмичења која организује Друштво за српски језик и књижевност Србије са другим такмичењима и због њих је садашња Управа Друштва у неколико наврата покушала да измени сатнице, па чак и датуме Књижевне олимпијаде и такмичења из Српског језика и језичке културе. Даље измене датума такмичења нису, нажалост, више могуће.

Покушаћемо за следећу школску годину да заједно са надлежним Министарством предложимо бољи календар, али ће и тада због великог броја такмичења вероватно бити одређених преклапања. Све који су заинтересовани за учешће на такмичењима упућујемо да пажљиво погледају календар пре него што се определе на којим ће такмичењима учествовати.

Управа Друштва за српски језик и књижевност Србије убудуће ће одговарати само на дописе предметних наставника, па молимо ученике и њихове родитеље да све молбе, жалбе и недоумице упуте предметним наставницима. И поред добре воље, немамо могућности да одговоримо на дописе свих заинтересованих ученика и њихових родитеља.