Програм 56. РЕПУБЛИЧКОГ ЗИМСКОГ СЕМИНАРА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

56. ТРАДИЦИОНАЛНИ РЕПУБЛИЧКИ ЗИМСКИ СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

(Савремено проучавање српског језика и књижевности)

 

Београд, Филолошки факултет

15, 16. и 17. јануар 2015. године

 

Четвртак, 15. јануар 2015.

 ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

 8.30–9.30 Пријављивање (евидентирање) учесника и дељење семинарског материјала (котизацијски пакет)

9.30–10.00 Отварање Семинара

Поздравна реч председника Друштва (проф. др Александар Милановић)

Поздравна реч декана Филолошког факултета (проф. др Александра Вранеш)

Поздравна реч представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

10.00–10. 45 Између сна и јаве у „Башти сљезове боје“ Бранка Ћопића (проф. др Љиљана Бајић)

10.45–11.30 Савремена питања творбе речи у српском језику (проф. др Божо Ћорић)

11.30–12.15  О Светом Сави у народној књижевности (проф. др Бошко Сувајџић)

12.15–13.15 Додела награда награђеним ученицима и наставницима: књижевност, литерарне секције, лингвистичке секције, листови и часописи основних и средњих школа    

13.15–14.00   Покондирена тиква у извођењу Секције сценских уметности   Филолошког факултета у Београду

14.00–15.00   ОДМОР

15.00–16.00   РАД У СЕКЦИЈАМА

16.00–17.00   РАД У СЕКЦИЈАМА

Напомена: Свака секција ће бити поновљена у истој сали са истим предавачем. Тако ће сваки наставник моћи да присуствује раду две секције.

 1. Општа места у Савином житију Светог Симеона (доц. др Зорица Витић)
 2. Хамлет наш саговорник (проф. др Зорица Бечановић Николић)
 3. Народне епске песме о Марку Краљевићу: интердисциплинаран и интегративан
 4. приступ обраде (мср Александра Бјелић; Драгана Цукић)
 5. Ноћ скупља вијека у Његошевом песничком систему (др Душко Бабић)
 6. Српске приповетке и приче о рату у настави (мср Младен Весковић)
 7. Креативно тумачење песничких циклуса и збирки (др Вукосава Живковић и Валентина Вукмировић Стефановић)
 8. Префиксација као начин творбе у настави српског језика (мср Ана Ранђеловић)
 9. О неким проблемима класификације гласова српског језика (др Ана Батас)
 10. Језичке игре у настави граматике (доц. др Весна Ломпар, Биљана Антић, Марија Марковић и Саша Чорболоковић)
 11. Формулације питања и „зачкољице“ у тестовима из српског језика за основну школу (мср Катарина Беговић)
 12. Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај општег средњег образовања (примери задатака) (Ана Пејић, Ката Симић Мишић, Данијела Вујисић, Ненад Гугл)

Петак, 16. јануар 2015.

ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА

 9.30–10.15     Српски дијалекти данас (академик Слободан Реметић)

10.15–11.00    Иманентна методика и проучавање књижевности (проф. др Александар Јовановић)

11.15 –12.00   Етимологија у школској настави српског језика: да ли је потребна и како је дозирати? (академик Александар Лома)

12.00–13.00    Разговор са писцем – Радован Бели Марковић (разговор води проф. др Михајло Пантић)

13.00–14.00 ОДМОР

14.00–15.00   РАД У СЕКЦИЈАМА

15.00–16.00   РАД У СЕКЦИЈАМА

Напомена: Свака секција ће бити поновљена у истој сали са истим предавачем. Тако ће сваки наставник моћи да присуствује раду две секције.

 1. Метод усвајања акцента речи у настави (мр Александра Антић)
 2. Слика света средњовековног човека у огледалу старословенског језика (доц. др Снежана Вучковић)
 3. Русизми и бохемизми у настави српског језика (мср Драгана Ђурић)
 4. Примена Речника САНУ у настави српског језика (мср Слободан Новокмет и мср Маријана Богдановић)
 5. Акценат речи на морфолошком и синтаксичком нивоу у настави српског језика (мср Никола Радосављевић)
 6. Уметник у доба ренесансе: гледати (не) значи и видети (доц. др Славко Петаковић)
 7. У небеским сферама – Доситеј Обрадовић, балони и комете (мр Драгана Грбић)
 8. Кад књижевност пева: музика у настави књижевности основних и средњих школа. (асс.мср Мина Ђурић)
 9. Нови образовни стандарди за крај обавезног образовања за предмет Српски језик (проф. др Зона Мркаљ)
 10. Тумачење романа Сеобе помоћу подтекста из Књиге Проповедника (проф. др Оливера Радуловић)
 11. О казивању песме Плава гробница Милутина Бојића (Ратомир Рале Дамјановић)

 

Субота, 17. јануар 2015.

ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА

9.30–10.15  Данило Киш – чему књижевност данас? (проф. др Драган Бошковић)

10.15–11.00 О Вуковом Српском рјечнику у настави (проф. др Рајна Драгићевић)

11.00–11.45 Предметна настава и међупредметне компетенције: конкурентски или сараднички однос (проф. др Драгица Павловић)

11.45–12.30 Да ли је Вук био самоук? (Милован Витезовић)

12.30–13.15 Српски роман у 2014. години (проф. др Михајло Пантић)

13.15–13.30 Промоција издања Друштва (проф. др Зона Мркаљ и проф. др Зорица Несторовић)

13.30–14.00 Завршна реч и подела Потврда о учешћу на 56. Семинару

14.00 Годишња скупштина Друштва

НАПОМЕНА: Управа Друштва задржава право измене програма.