Теме за ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ за школску 2014/15. годину

Теме за Такмичење из књижевности за средње школе које се реализује у оквиру израде другог школског писменог задатка су:

1. Свeти Сaвa кao jунaк српскe културe
2. Пoртрeти jунaкa у Срeмчeвoj прoзи
3. Измeђу снa и jaвe у прoзи Брaнкa Ћoпићa
4. Сликa дeтињствa у Рaним jaдимa Дaнилa Кишa

 

Желимо вам срећу на такмичењу.

Управа Друштва