Округли сто поводом Светског дана књиге „КЊИГА У ШКОЛИ“

У среду, 23. априла 2014. године у 12 часова у Задужбини „Доситеја Обрадовића“ (Београд, Змај Јовина 4/II), Друштво за српски језик и књижевност Србије и Задужбина „Доситеја Обрадовића“ организују Oкругли сто поводом Светског дана књиге „КЊИГА У ШКОЛИ“.

Говориће: Проф. др Зоран Аврамовић, Проф. др Вељко Брборић, Проф др Оливера Гајић, Доц. др Весна Ломпар, Проф. др Радивоје Микић, Проф. др Александар Милановић, Проф. др Зона Мркаљ, Проф. др Зорица Несторовић, Ана Пејић, Проф. др Бошко Сувајџић и Др Јасмина Шефер.

Основна тема нашег округлог стола је „Књига у школи“ и она је с разлогом овако широко постављена да би се разговором могли обухватити њени бројни домени. Ово стога што се о статусу књиге у школи данас, у времену савремених технологија и дигитализације, може промишљати како у оквиру развоја књижевности за децу или улоге књижевности у формирању језичког, културног, литерарног и националног идентитета сваког појединца, тако и у социолошким, психолошким, културолошким, методолошким и наставно-методичким оквирима.

Предложене подтеме за разговор:

 • Књига као наставно средство – уџбеници, приручници
 • Књижевност за децу
 • Књижевно дело у школском програму – одломак и/или целина; оригиналан текст или прерада (адаптација); принципи одабира књижевних дела која чине обавезни и изборни школски програм у основношколском и средњошколском образовању
 • Врсте читања књижевног дела и неуметничких текстова у школском програму
 • Школска лектира данас
 • Шта данас ученици читају изван школског програма или проблем неговања читалачког укуса
 • Значај читања за развој критичког мишљења
 • Чиниоци формирања читалачких навика и изградње читалачке кулутуре
 • Стратегије читања и њихова улога у постигнућима ученика основних и средњих школа
 • Значај читања за изградњу лексичког фонда и неговање језичке културе
 • Значај читања за изградњу језичког, културног, литерарног и националног идентитета
 • Изградња ученичке свести о себи као читаоцу

Очекујемо Вас!

Округли сто 23.04.2014.