Захтев за предрачун за 59. Републички зимски семинар