Измена правилника o такмичењима

Обавештавају се школе и директори-домаћини Такмичења из српског језика и језичке културе и такмичења Књижевна олимпијада да се информација о броју ученика-учесника на општинском такмичењу, који је сразмеран броју одељења у школи (једно одељење –  један  ученик), односи и на групе.

Због специфичности поделе сваког језичког одељења на две групе у Филолошкој гимназији у Београду (где понекој од група предају и различити наставници) допуњавамо Правилник о одржавању такмичења и речју група.

Тако сада став Правилника гласи:

Број ученика-учесника на општинском такмичењу у сваком разреду сразмеран је броју одељења/група у школама (највише једно одељење/група – један ученик).

Измене објављене у Летопису Друштва за српски језик и књижевност Србије Год. II Број 2 2017. на страни 54.