Допуна решења за општински ниво такмичења Књижевна олимпијада за ученике средњих школа

Други разред:

20. питање – Признаје се као тачан одговор и ако је ученик уз већ предвиђени одговор подвукао и реченицу: Представници ове књижевне врсте у српској књижевности су Бајрон, Пушкин, Хајне, По, а кад нас Радичевић, Куленовић, Црњански и други.

Трећи разред:

8. питање – Поред предвиђеног одговора се признаје и психолошка драма.

17. питање – Поред одговора пишчев коментар се признаје и приповедачев коментар.