Програм Републичког такмичења из књижевности – Књижевна олимпијада

7. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ, УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА, КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА

Сремски Карловци, 11. мај и 12. мај 2019. године

 1. Именовање Организационог одбора (у прилогу).
 2. Именовање Централне комисије за Републичко такмичење (у прилогу).
 3. Именовање Ревизионе комисије (у прилогу).
 4. Именовање Комисије за преглед тестова на основу евентуалних појединачних приговора, после такмичења.

Основна школа: Зона Мркаљ, Бошко Сувајџић, Данијела Милићевић.

Средња школа: Зона Мркаљ, Бошко Сувајџић, Јасмина Станковић.

 1. Организација у Сремским Карловцима – Карловачка гимназија, директор Радован Ковачевић и Славица Шокица, члан Управе Друштва (припрема учионица, распоред по учионицама, дежурство, рад на компјутерима уз наше представнике, штампање материјала и коначних резултата; ужина за ученике и комисије; организовани обилазак Сремских Карловаца).
 2. Припрема тестова, умножавање тестова, паковање тестова; паковање према распореду у учионицама: Саша Јефтић, Славко Петаковић, Милан Алексић, Милан Шиповац.
 3. Комисија за дешифровање и организационе послове: Милан Шиповац, Саша Јефтић, Милан Крсмановић, Јасмина Станковић, Јагода Жунић.
 4. Дипломе: припрема (Саша Јефтић, Милан Шиповац) и потписивање: министар Младен Шарчевић, Карловачка гимназија – Радован Ковачевић и Друштво – Зона Мркаљ.
 5. Писање диплома: Бранка Максимовић, Злата Златановић, Верица Ракоњац Павловић, Босиљка Милић, Надежда Милошевић, Јадранка Милошевић, Бојана Милорадовић, Тања Ракић, Јасмина Пивнички, Јана Јоксимовић.
 6. Провера докумената и сређивање награда: Марија Запутил, Јана Јоксимовић, Бојана Милорадовић, Саша Јефтић.
 7. Сатница Програма (у прилогу).
 8. Трошкови организације и награда: Друштво, Гимназија, Вукова задужбина, Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
 9. Смештај (ноћење) у Сремским Карловцима – око 25 места о трошку Друштва (полупансион).
 10. Награде учесницима: ученицима и наставницима: поклони Друштва, поклони Вукове задужбине, поклони издавача-спонзора (Клет, Нови Логос, Бигз, Едука).
 11. Превоз комбијем за чланове комисија и индивидуални превоз.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Зона Мркаљ, председник Друштва, Филолошки факултет, Београд, Централна комисија.

Бошко Сувајџић, потпредседник Друштва, Филолошки факултет, Београд, Централна комисија.

Зорица Несторовић, потпредседник Друштва, Филолошки факултет, Београд.

Вељко Брборић, потпредседник Друштва, Филолошки факултет, Београд.

Александар Милановић, потпредседник Друштва, Филолошки факултет, Београд.

Љубомир Поповић, члан Управе Друштва, Филолошки факултет, Београд.

Душан Иванић, члан Управе Друштва, Филолошки факултет, Београд.

Љиљана Бајић, члан Управе Друштва, Филолошки факултет, Београд.

Босиљка Милић, секретар Друштва, Пожаревац.

Злата Златановић, члан Надзорног одбора Друштва, Београд.

Оливера Радуловић, члан Управе Друштва, Филозофски факултет, Нови Сад.

Јасмина Станковић, члан Управе Друштва и представник у НПС-у.

Бранка Максимовић, члан Управе Друштва, Београд.

Верица Ракоњац Павловић, члан Управе Друштва, Београд.

Милка Андрић, Министарство просвете, Београд.

Весна Муратовић, Министарство просвете, Београд.

Душко Бабић, Филолошка гимназија, Београд

Јадранка Милошевић, Завод за унапређивање образовања и васпитања.

Славко Вејновић, Вукова задужбина.

Милан Крсмановић, технички секретар Друштва, Београд.

ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА

Такмичење Друштва „Књижевна олимпијада” ушло је у Програм такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и финансирано је из Буџета.

Организатори такмичења: Друштво за српски језик и књижевност Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Карловачка гимназија.

Реализатор такмичења: Гимназија у Сремским Карловцима.

Покровитељ такмичења: Вукова задужбина.

Спонзори такмичења: Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Филолошки факултет Универзитета у Београду; ИК „Klett” и „Нови Логос”, ИК „Едука”, БИГЗ, Чигоја штампа, Београд.

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА (САТНИЦА ПРВОГ ДАНА)

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

11. мај 2019. године

основна школа –

8:30–9:45 Долазак учесника у Сремске Карловце

(Напомена: Професори који су одређени за рад у комисијама за дежурство / прегледање / ревизију / дешифровање, пријављују се у 9:30 часова у зборници Карловачке гиманзије, где ће добити конкретна упутства о раду.)

9.00–9.30 Смештај издавача и њихових издања на клупе (припремљене штандове, њих 4) у холу гимназије

10:15 Свечано отварање такмичења

10:30–10:45 Улазак ученика у учионице (према списковима објављеним на сајту Друштва и оглашеним на улазу у Гимназију и датом распореду по учионицама)

11:00–12:30 Попуњавање теста

(Напомена: У свакој учионици дежура по један наставник кога одреди Карловачка гимназија и по један наставник кога одреди Друштво за српски језик и књижевност Србије. Дежурни су обавезни да сачине записник о дежурству у свакој учионици.)

12:30–13:00 Дежурни предају тестове у зборници Гимназије.

Ужина за ученике и чланове комисија.

13:00–15:30 (Условно) Наставници/пратиоци и ученици имају организован обилазак Сремских Карловаца: „Путевима српског језика и књижевности”. Подељени су у неколико група. Свака група је названа по једном од писаца: нпр. Мануил Козачински, Доситеј Обрадовић, Лукијан Мушицки, Јован Стерија Поповић, Сима Милутиновић Сарајлија, Вук Стефановић Караџић, Бранко Радичевић, Милош Црњански

Наставници се распоређују као пратиоци сваке групе. Овај обилазак организује Карловачка гимназија.

Од 13:00–16.30 Комисије прегледају тестове, припремају Билтен, дипломе и награде за награђене ученике и наставнике.

17:00 Саопштавање резултата Седмог републичког такмичења из књижевности Књижевна олимпијада, додела диплома и награда такмичарима и наставницима који су освојили 1, 2. и 3. место.

НАПОМЕНА:

У случају кише, проглашење победника биће у свечаној сали Гимназије, према следећем редоследу: 17.00 седми разред; 17.15 осми разред.

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА (САТНИЦА ДРУГОГ ДАНА)

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

12. мај 2019. године

средња школа –

8:30–9:30 Долазак учесника у Сремске Карловце

(Напомена: Професори који су одређени за рад у комисијама за дежурство / прегледање / ревизију / дешифровање, пријављују се у 9:15 часова у зборници Карловачке гиманзије, где ће добити конкретна упутства о раду.)

9.00–9.30 Смештај издавача и њихових издања на клупе (припремљене штандове, њих 4) у холу гимназије

9.30–9.45 Свечано отварање такмичења

9:45 – 10:15 Улазак ученика у учионице (према списковима објављеним на сајту Друштва и оглашеним на улазу у Гимназију и датом распореду по учионицама)

10:30 – 12:00 Попуњавање теста (УЧЕНИЦИ ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА)

(Напомена: У свакој учионици дежура по један наставник кога одреди Карловачка гимназија и по један наставник кога одреди Друштво за српски језик и књижевност Србије. Дежурни су обавезни да сачине записник о дежурству у свакој учионици.)

12:00 – 12:30 Дежурни предају тестове у зборници Гимназије.

Ужина за ученике и чланове комисија.

13:00 – 14:30 Попуњавање теста (УЧЕНИЦИ ПРВОГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА)

13:00–17.00 Комисије прегледају тестове, припремају Билтен, дипломе и награде за награђене ученике и наставнике.

17:30 Саопштавање резултата Седмог републичког такмичења из књижевности Књижевна олимпијада, додела диплома и награда такмичарима и наставницима који су освојили 1, 2. и 3. место У ДРУГОМ И ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ.

18.00 Додела награда ученицима ПРВОГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА.

НАПОМЕНА:

У случају кише, проглашење победника биће у свечаној сали Гимназије, према следећем редоследу: 17.15 други разред; 17.30 трећи разред; 17.45. први разред; 18.00 четврти разред.

Основна школа, 11. мај

Ревизионе комисије:

СЕДМИ РАЗРЕД и ОСМИ РАЗРЕД

Славко Петаковић

Олга Сабо

Предраг Петровић

Душица Мињовић

Милан Алексић

Марија Запутил

Одговоран: Бошко Сувајџић

Комисија за дешифровање:

 1. Јасмина Станковић
 2. Данијела Милићевић
 3. Јагода Жунић
 4. Милан Шиповац
 5. Милан Крсмановић
 6. Вељко Брборић

Одговоран: Вељко Брборић

Комисија за исписивање диплома:

1.Бранка Максимовић

2. Верица Ракоњац Павловић

3. Злата Златановић

4. Јадранка Милошевић

5. Бојана Живановић

6. Тања Ракић

7. Јасмина Пивнички

8. Јана Јоксимовић

9. Босиљка Милић

10. Надежда Милошевић

Информатичка подршка: Милан Шиповац

Средња школа, 12. мај

Ревизионе комисије

ДРУГИ, ПА ПРВИ РАЗРЕД

Олга Сабо

Тања Ракић

Душица Мињовић

Данијела Милићевић

ТРЕЋИ, ПА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Јасмина Станковић

Марија Запутил

Предраг Петровић

Мирјана Стакић Савковић

Одговорна: Зона Мркаљ

Комисија за дешифровање:

1. Славко Петаковић

2. Јагода Жунић

3. Милан Шиповац

4. Милан Крсмановић

5. Вељко Брборић

6. Милан Алексић

Одговоран: Бошко Сувајџић

Комисија за исписивање диплома:

1. Бранка Максимовић

2. Верица Ракоњац Павловић

3. Злата Златановић

4. Јадранка Милошевић

5. Јасмина Пивнички

6. Тања Ракић

7. Јана Јоксимовић

8. Бојана Живановић

Информатичка подршка: Милан Шиповац