Предраг Петровић

Предраг Петровић: Авангардни роман без романа

Књижевност и језик - књига 53

ISBN: 978-86-84885-81-6

Књижевнотеоријска мисао на почетку двадесетог века била је обележена једним, на први поглед сасвим разложним захтевом да се успоставе стабилне везе између појмова и њиховог прецизног језичког израза. „Не треба мислити да је могуће знати књижевне особине, а не знати термине који их бележе”, вели Богдан Поповић. „Те две ствари су практично нераздвојне једна од […]

Детаљније