Наташа Станковић-Шошо

Наташа Станковић-Шошо: Tопос пута у српској народној бајци

Библиотека Књижевност и језик - књига 9

ISBN: 86-84885-16-3

Књига “Топос пута у српској народној бајци” Наташе Станковић-Шошо у издању Друштва за српски језик и књижевност Србије представља њен незнатно, за штампу адаптиран, магистарски рад. Састоји се из увода, десет централних поглавља, закључка, индекса појмова и имена, списка извора и литературе. У сажетом уводу изложени су основни циљеви рада – испитивање функције топоса у […]

Купи одмах

Купи ову књигу на интернету

Детаљније