Марија Клеут

Марија Клеут: Из Вукове сенке

Библиотека Књижевност и језик - књига 39

ISBN: 978-86-84885-52-6

Од првих деценија XVIII столећа до седамдесетих година XIX, у географском и културном простору који омеђава јурисдикција Карловачке митрополије (који се означава различитим терминима као што су: угарски срби, срби северно од саве и Дунава и сл.) састављање и поседовање рукописних песмарица било је обичај и мода, али пре свега начин чувања и преношења песама. […]

Детаљније