Душка Кликовац

Душка Кликовац: Српски језик у светлу когнитивне лингвистике

Књижевност и језик - књига 59

ISBN: 978-86-84885-94-6

Ову књигу сачињавају наши радови који су проистекли из примене теоријско-методолошког апарата когнитивне лингвистике на материјал српског језика а притом се групишу око одређених тема. Те теме су лексичко значење (било да су у питању речи и изрази – у првом делу књиге, или предлози и префикси – у другом делу) и нека синтаксичка (трећи […]

Детаљније