Бојан Ђорђевић

Бојан Ђорђевић: Племенита мисија или мука жива

Књижевност и језик - књига 57

Српски књижевници као професори

ISBN: 978-86-84885-95-3

Један од великих недостатака у проучавању наше културне историје, нашег поимања традиције, на крају наше науке, јесте мањак озбиљних и на темељним истраживањима заснованих монографија о историји институција – државних, културних и образовних пре свега. С правом је примећено да „у Србији, нажалост, немамо једну целовиту, синтетичку историју образовања“,1 али се не наглашава довољно да […]

Детаљније