Допуна решења за окружни ниво такмичења Књижевна олимпијада за ученике СШ (ажурирано)

I разред
1. питање – 2,5,3,1,4/3,5,2,1,4
9. питање – 2 или 3 тачна одговора носе 1 бод

II разред
7. питање – Санкт Петербург/Петро(в)град/Москва
8. питање – поређење/компарација/асиндет(он)
16. питање – магацин/складиште/радња/остава/дућан
18. питање – режим (Александра) Обреновића

III разред
4. питање – поређење/компарација
17. питање – поред Објашњење Суматре, признаје се и Суматра