Допуна кључа за општински ниво такмичења Књижевна олимпијада за средње школе

1. разред

3. питање

Поред предања се признаје и мита (митологије) и фантастике.

7. питање

г) дидаскалија

б) перипетија

а) реплика

в) пролог

17. питање

1. Н 2. Н 3. Т или Н

 

2. разред

7. питање

Признаје се и таутологија.