Директни пласман

Због учесталих питања у вези са директним пласманом на такмичењима у организацији Друштва, наводимо део из пропозиција такмичења који се односи на ове недоумице.
Ученици који су у прошлогодишњем циклусу такмичења учествовали на окружном такмичењу стичу право директног учешћа на општинском такмичењу, а учесници на Републичком такмичењу директно право учешћа на окружном такмичењу.
Ови ученици не улазе у утврђен број ученика за једну школу, односно општину, округ.
Директна проходност се односи и на ученике који су у осмом разреду основне школе учествовали на неком нивоу такмичења, па желе да учествују на истом такмичењу у првом разреду средње школе.