Допуна решења за окружни ниво такмичења Књижевна олимпијада за ученике средњих школа

Први разред

13. питање – поред Асурбанипала се признаје и Ашурбанипала

Други разред

1. питање – признаје се и сеоска приповетка

14. питање – признаје се сатира/сатиричност/сатирични поступак

Трећи разред

8. питање – 1. признаје се и психолошка приповетка и новела

2. признаје се и друштвени роман

17. питање – 4. Н

19. питање – признаје се и међуратни покрет / међуратна књижевност

Четврти разред

11. питање – О Коштани, Јован Скерлић – признаје се и импресионистичка критика